Algemene voorwaarden Fit Center Nieuw Vennep

Fit Center Nieuw Vennep is een onderneming die personal training en groepscursussen verzorgt en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 66688957.

 

<Deelnemer

Deelnemers zijn zij die een overeenkomst zijn aangegaan met Fit Center Nieuw Vennep. Deze overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door ondertekening van een inschrijf- of deelname formulier/lijst of aanmelding via de website en ledenportaal.

 

<Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

 

<Betalingen

Betaling van het cursusgeld vindt plaats door eenmalige incasso vooraf te voldoen. Betaling van personal training vindt plaats per factuur vooraf te voldoen.

 

<Aansprakelijkheid

De deelnemer vrijwaart Fit Center Nieuw Vennep van aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal of zoekraken van persoonlijke eigendommen, alsmede voor persoonlijk letsel van de deelnemer, die hen tijdens de cursussen of training of in verband hiermee kunnen overkomen. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee kan brengen en dat zij eventuele (gevolg)schade die ten gevolge van de beoefening kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer Fit Center Nieuw-Vennep vrijwaren van aanspraken van derden hiermee verband houdend. Daarnaast vrijwaart de deelnemer Fit Center Nieuw Vennep van schade welke door de deelnemer, al dan niet opzettelijk, is toegebracht aan de locatie of het lesmateriaal. Wangedrag

De deelnemer die zich schuldig maakt aan wangedrag of de goede naam van Fit Center Nieuw Vennep in opspraak brengt, kan tijdelijk of voorgoed de toegang tot de lessen worden ontzegd.

 

 

<Minimum leeftijd

De minimum leeftijd voor het volgen van een groepsles of training is 16 jaar, tenzij de cursus specifiek bestemd is voor een jongere doelgroep.

 

<Kinderen op de locatie

Met het oog op veiligheid en aansprakelijkheid is het niet toegestaan om kinderen zonder toezicht de (sport)ruimtes te laten betreden.

 

<Privacy tijdens lessen/trainingen

Met het oog op privacy van de sporters is het niet toegestaan om tijdens groepslessen en trainingen toe te kijken.

Dieet oplossingen: met of zonder sporten

Voedingsbegeleiding

In 10 weken tijd naar een gezond gewicht. Wekelijks wegen en nieuw voedingsadvies.
Lees meer...

Waarom wil jij afvallen

Ik wil mijn gezondheid verbeteren en mijn oude kleding weer aan kunnen. 
Lees meer...